Galleriatandläkarna

Högkvalitativ tandvård i Kista

Vi på Galleriatandläkarna gör vårt yttersta för att du som patient ska känna dig trygg, nöjd och väl omhändertagen hos oss.

Priser

Se alla våra priser

Här hittar du det pris som du som patient betalar för vanliga åtgärder hos oss på Galleriatandläkarna. Kostnaden betalas direkt efter besöket och kan betalas med kort eller med faktura.

Priserna i listan nedanför baseras på nivån av det så kallade högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient fått åtgärder utförda till en summa som överstiger 3 000 kronor under den tolvmånadersperiod som inleds då första åtgärden rapporteras till Försäkringskassan. Tidsperioden är individuell och den är inte bunden till kalenderår eller en specifik tandvårdsklinik.

Som patient står man för hela kostnaden upp till 3 000 kronor i referenspris. När kostnaden överstiger 3000 kronor täcker Försäkringskassan hälften av referenspriset under den resterande delen av tolvmånadersperioden.

Om man som patient har genomgått större behandlingar och uppnår 15 000 kronor i referenspris täcker Försäkringskassan istället hela 85 procent av referensprisets kostnad.

Referenspriset för respektive åtgärd fastställs årligen av TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på.

Referenspriserna är förmånliga på de åtgärder som gör stor samhällsnytta. Hit hör exempelvis förebyggande tandvård, eftersom den minimerar risken för följdsjukdomar och större besvär (och utgifter) på lång sikt. Däremot sätts Försäkringskassans ersättning i vissa fall lågt, (eller till ingenting) för andra typer av åtgärder – till exempel de som anses vara estetiska, vilka kan vara av stor betydelse för dig som patient men som inte bedöms bidra till samhällsnyttan.

Upp till 3.000 kr 3000 - 15000 kr Över 15.000 kr

Åtgärder Namn Upp till 3.000 kr 3.001-15.000 kr Över 15.000 kr
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 1025 575 260
103 Akut eller kompletterande undersökning av enstaka tand eller problem 530 335 199
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 770 480 239
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 815 540 348
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 885 608 413
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1435 893 513
401 Tanduttagning, en tand 1765 1208 871
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4128 2628 1380
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1655 1235 941
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1100 783 560
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7498 5868 3896

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som är över 23 år gamla och anses vara bosatta i Sverige får varje år ett statligt tandvårdsbidrag som kan användas vid besök i tandvården. Storleken på bidraget avgörs av din ålder.

  • Från och med det år man fyller 24 till och med det år man fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Som patient behöver du inte ansöka om bidraget, det sköts av Försäkringskassan per automatik. Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.

Mindre / akut undersökning

Om du kommer till oss med besvär från en enstaka tand eller har upptäckt något som du vill att vi tittar närmare på, gör vi en mindre undersökning. Ofta behövs även en eller ett par röntgenbilder för att vi ska kunna ställa rätt diagnos och föreslå en bra behandling.

Därefter ger vi dig ett kostnadsförslag att ta ställning till innan behandlingen påbörjas. Allt för att du ska slippa otrevliga överraskningar längs vägen.

Om du har frågor rörande priser på andra typer av behandlingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-752 64 50 eller via vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Basundersökning

Om du kommer till oss för din årliga undersökning eller som ny patient, gör vi en basundersökning. I undersökningen ingår fyra röntgenbilder och kontroll av tänder, käkben och slemhinnor. Det finns också möjlighet att ta bort en mindre mängd tandsten i samband med undersökningen. Om undersökningen visar att du behöver ytterligare behandling, får du ett kostnadsförslag att ta ställning till innan behandlingen påbörjas.

Blekning av tänder

Hos oss på Galleriatandläkarna bleker vi tänder med hjälp av individuellt framställda tandskenor som du använder hemma tillsammans med särskild blekningsgel under 7-10 dagar, eller tills du uppnått önskat resultat. Innan blekning gör vi alltid en undersökning och tandstensborttagning för att vara säkra på att blekningen kan göras på ett säkert sätt och med bästa möjliga resultat.

08-752 64 50
Boka tid
Hitta hit